ติดต่อสอบถาม (Contact Us)


สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 222 ถนพลพิชัย-บ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110


   : 0-7420-0370


FAX. : 0-7442-5467


E-MAIL : sdc@hu.ac.th


   : สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่