ปฏิทินการจัดกิจกรรม / โครงการ


โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 11 สิงหาคม 2564


โครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 12 ตุลาคม 2564


โครงการปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2564


โครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 22 ตุลาคม 2564


โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 27 ตุลาคม 2564


โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ วันที่ 1 ธันวาคม 2564


โครงการสายใยสายสัมพันธ์ ภาคเรียนที่ 2/2564


โครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2/2564


โครงการมหกรรมกีฬามะหาดเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2/2564


โครงการกีฬาเบญจภาคี 5 สถาบัน ภาคเรียนที่ 2/2564


โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 6 เมษายน 2565


การส่งเสริมประชาธิปไตยนักศึกษา ม.หาดใหญ่ ประจำปี 2564 วันที่ 7 เมษายน 2565


โครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2564 เดือนพฤษภาคม 2565


โครงการ 25 ปี ม.หาดใหญ่เพื่อชุมชน เมษายน 2565


โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี วันที่ 1 มิถุนายน 2565


โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 27 มิถุนายน 2565