ชมรมนักศึกษา

   ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.หาดใหญ่ มอบทุนการศึกษาในโอกาสครบรอบ 20 ปี หลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 จำนวน 100 ทุน โทร.074-200-300

ม.หาดใหญ่ มอบทุนการศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีภาคสมทบ ประเภททุนการศึกษาเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ภาคการศึกษาละ 19,500 บาท

ม.หาดใหญ่ มุ่งสู่ Digital University สิทธิพิเศษ!!! สำหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2559 สมัครและรายงานตัว ได้รับ Acer Chromebook R11 Touchscreen

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา (สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

การมอบทุนการศึกษา (สำหรับนักศึกษาใหม่) ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดรับสมัครทุนโครงการช้างเผือก

   youtubeการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 รอบมหกรรม "สุรนารีเกมส์"

โครงการมหกรรมกีฬามะหาดเกมส์ ครั้งที่ 17

โครงการคีตะลีลานาฏยกรรม ครั้งที่ 3