ฝ่ายกีฬา


1. งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬา

  • จัดโครงการส่งเสริม/แข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ
  • ให้บริการสอนกีฬาประเภทต่าง ๆ
2. งานสวัสดิการและการให้บริการ
  • ให้คำแนะนำในการใช้บริการสถานที่ออกกำลังกายต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เช่น ห้องฟิตเนสและห้องสควอช เป็นต้น
  • ให้บริการการใช้วัสดุอุปกรณ์กีฬาและสนามกีฬา
  • เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 20.00 น.