ติดต่อสอบถาม (Contact Us)


สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110


   : 0-7420-0370


FAX. : 0-7420-0371


   : สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่